Läs om en del av de hållbarhetsrelaterade aktiviteter som vi genomfört under verksamhetsåret 2022 i vår Better Tomorrow Yearbook!

Under senaste åren har vi berättat om våra hållbarhetsinitiativ i våra hållbarhetsrapporter, men från och med nu kommer vi istället att göra det via vår ”Better Tomorrow Yearbook”.

Vårt hållbarhetsarbete på Sodexo i Sverige utgår från Sodexos globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025”. Planen är framtagen i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål och omfattar nio åtgärder som är konkreta och mätbara. Vi har integrerat hållbarhet i hela vår verksamhet och strävar efter att nå våra hållbarhetsmål och hjälpa våra kunder att nå sina mål, genom att arbeta i nära partnerskap med både dem och våra leverantörer.

Här är några exempel på hållbarhetsrelaterade aktiviteter som vi genomfört under verksamhetsåret 2022:

  • Vårt arbete inom hälsa och säkerhet, matsäkerhet, miljö, jämställdhet, mångfald, rättvisa och inkludering
  • De arbetslivsrapporter vi har tagit fram baserat på arbetslivsundersökningar som Novus genomfört på uppdrag av oss på Sodexo
  • Sodexos varumärkes nya syfte
  • Hur vi arbetar förebyggande för att minska antalet svåra arbetsolyckor
  • Vårt samarbete med Eat Green Academy för att öka kunskaper inom hållbar gastronomi i de offentliga köken
  • Vilka insatser vi gjort inom ramen för Stop Hunger och Stop Hunger servathon 2022
  • Köksmästare Oscar Jonassons klimatarbete och ta del av hans klimatsmarta tips
  • Hur medarbetare får lära sig den grundläggande vetenskapen bakom klimatförändringar på Climate Fresk-worskhops
  • Vår vd Peter Mellins medverkan på ett internationellt klimatmöte i anknytning till FN-konferensen Stockholm+50
  • Nomineringar och utmärkelser som våra team och enskilda medarbetare fått under verksamhets- såväl som kalenderåret 2022

 

 Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige

Bild på framsidan av Better Tomorrow Yearbook FY22 Sodexo Sverige


Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sweden 

Bild på framsidan av den engelska versionen av Better Tomorrow Yearbook FY22

 

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder