Go to content Go to the main menu Go to search
People having a meeting

Etik och ansvarsfullt företagande

Våra medarbetare är vår största tillgång som personifierar våra värderingar serviceanda, laganda och utveckling. Våra etiska principer leder oss till lojalitet, respekt för andra, öppenhet och affärsintegritet.

Våra etiska principer:

Sedan mer än 50 år tillbaka delar Sodexo världen över samma etiska principer vilket är en stark fördel jämfört med våra konkurrenter.

Våra etiska principer beskrivs i vår ”Uppförandekod för affärsintegritet” som ska säkerställa integritet för hur vi genomför vår verksamhet.

Uppförandekoden återspeglar den praxis som ansvarsfullt företagande innebär. Våra medarbetare känner till och delar vårt åtagande att bekämpa korruption och orättvis konkurrens.

För en ständig utveckling är Sodexo medlem av stora sammanslutningar och institutioner vars expertis vi hänvisar till:

För att främja våra etiska principer och sprida vårt program för affärsintegritet beslutade Sodexo 2011 att utse en Group Ethichs Officer som rapporterar till Group Chief Executive Officer.

En kommitté för etik och åtlydnad

På Sodexo har vi valt att sätta samman en kommitté för etik och åtlydnad för att säkerställa ansvarsfullt företagande. Sedan 2010 har medlemmarna i denna kommitté sammanträtt kvartalsvis, inklusive medlemmar från verkställande ledningen.

Kommittén för etik och åtlydnad består av representanter inom:

Huvudsakliga syften:

Program för ansvarsfullt företagande: Vi har alla ett ansvar

Programmet bygger på tre hörnstenar:

Kontakta Sodexo

Sodexo Sverige

Besöksadress: Dalvägen 22 (Arenastaden, Solna). Telefon (växel) +46 (0) 8 5788 4000