Go to content Go to the main menu Go to search

Nyheter

Sodexo får förlängt förtroende att driva Stockholms syncentral

20 maj 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har beslutat att avtalet med Sodexo AB gällande Stockholms syncentral ska förlängas med ytterligare två år. Uppdraget är ett helhetsåtagande som omfattar rehabilitering och habilitering till personer med synnedsättning eller blindhet.

Stockholms syncentral är landets största syncentral och sysselsätter cirka 80 medarbetare. Verksamhetens mål är att ge personer med synnedsättning och blindhet goda förutsättningar för självständighet och aktivt deltagande i samhällslivet. Sodexo tog över driften i mars 2017.

Sodexo har arbetat målmedvetet för att förbättra processer, flöden och kvalitet och har bland annat lyckats sänka tiden för förstabesöket från i genomsnitt 110 till 60 dagar. En siffra som dock kommer att påverkas med anledning av Coronakrisen. Den största besöksgruppen är över 70 år och de uppmanas att stanna hemma och träffa så få människor som möjligt.

”Vi är glada över regionens fortsatta förtroende och hoppas att de som är i behov av synhjälpmedel snart ska kunna besöka oss som vanligt igen. Coronakrisen har extra stor påverkan på deras livskvalitet eftersom deras möjligheter att besöka oss och prova ut olika hjälpmedel och få sina rehabiliteringsinsatser tillgodosedda är begränsade”, säger Lena Jansson, distriktschef/verksamhetschef HSL Sodexo.

Avtalet förlängs till 2023-02-28 med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo