Go to content Go to the main menu Go to search

Shervin Razani, vd och grundare av Jurek Rekrytering & Bemanning AB, utnämns till Årets Mångfaldschef 2020. Bakom priset står serviceleverantören Sodexo och tidningen Chef. Shervin Razani prisas för sitt mångfaldsarbete på det egna bolaget, men också för att han genom sitt initiativ Jurekbarometern påverkar samhälle och näringsliv med hjälp av arbetsmarknadsstatistik med fokus på lön i förhållande till ålder, ort, namn och kön.

Shervin Razani talade tidigt om talang på lika villkor. Idag är mångfaldsarbetet inskrivet i Jureks DNA och genomsyrar hela verksamheten. Ledningsgrupp och chefer är 50/50 men där finns också en fördelning gällande bakgrund och ålder. Mångfaldsarbetet utvärderas genom stickkontroller på genomförda uppdrag och för att förhindra att föräldraledighet blir en kvinnofälla har medarbetarna 90 procent av sin lön i föräldralön, samma avsättning till pension samt en bonus.

Shervin Razani är en mycket värdig vinnare. Han har byggt en stark och jämlik kultur genom att göra något åt de orättvisor som han ser. Han är en del i den offentliga mångfaldsdebatten och bolagets värderingar attraherar både kunder och duktiga medarbetare”, säger Peter Mellin, VD Sodexo AB.

Jurekbarometern är ett initiativ från Jurek Rekrytering & Bemanning där man tar reda på en rad fakta genom anställningsprocessen gällande lön i förhållande till ålder, ort, namn och kön. Genom att dela kunskap om lön är förhoppningen att det ska bidra till en arbetsmarknad som baseras på allas lika värde.

Juryns motivering

Shervins livsverk förändrar organisationer, tar ton för mångfald och utmanar näringslivet. När andra fastnar i skrivbordsprodukter för att driva mångfaldsarbete utgår han från sin genuina övertygelse och bygger en lönsam och inkluderande kultur på lika villkor för alla. Han tappar hellre en affär än ruckar på sina värderingar, vilket skapat ett bolag där både kunder och medarbetare känner en stolthet och där de stannar kvar.

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo