Region Östergötland förnyar ett omfattande avtal med Sodexo som innebär att serviceleverantören får fortsätta stötta vården med heltäckande servicetjänster. Det nya avtalet träder i kraft den första februari 2023 och sysselsätter runt 150 medarbetare.

Avtalet omfattar servicetjänster på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 30 vård- och folktandvårdscentraler i de östra länsdelarna samt Finspångs vårdcentrum.

Region Östergötland är en av våra viktigaste kunder. Som helhetsleverantör är det glädjande att få fortsätta utveckla vården tillsammans med en kund som har höga ambitioner när det gäller nya lösningar och innovation. Under pandemin blev det extra tydligt hur våra medarbetare och tjänster bidrar till en högkvalitativ och effektiv vård i Östergötland”, säger Cristina Petrescu, CEO Sodexo Healthcare and Education.

Sodexo kommer leverera tjänster så som bemanning av reception, inre logistik, patientmåltider och daglig städning men också smitt-, operations och patientnära städning. Till det kommer vårdnära servicetjänster som gör det möjligt för vårdpersonalen att helt fokusera på själva vården av patienten.

Både Sodexo och Region Östergötland strävar efter att främja en hållbar utveckling.

 

Kontakt

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 76 502 5963
e-post: eva.kristensson@sodexo.com

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder