Go to content Go to the main menu Go to search

Acceleratorn Sparx har valt ut sex bolag som alla har potential att förflytta servicebranschen i en ny riktning. Pandemin driver på en utveckling som kommer att påverka många människors framtida arbetsliv. Flexibilitet, välmående och hållbarhet präglar därför nästa omgång av acceleratorprogrammet Sparx.

Hur vi lever och arbetar har under år 2020 förändrats på ett sätt som ingen kunnat förutse. Individer, företag och vårt samhälle i stort ställs inför en nutid och framtid där innovation är avgörande för att hantera förändrade och helt nya behov.

”Hela idén med Sparx är att vi genom innovation underlättar människors arbetsliv. När arbetslivet förändras i en snabb takt uppstår ett stort behov av innovation. Vi har därför valt att ta in företag med drivna entreprenörer som vi ser förflyttar servicebranschen i en ny riktning”, säger Magnus Löfsjögård, programansvarig Sparx.

Sparx startades av serviceleverantören Sodexo i Norden år 2018 med målet att bidra till den tekniska utvecklingen inom servicebranschen. Nu startar den fjärde omgången av Sparx programmet där de utvalda entreprenörerna under tre månader får tillgång till:

  • Lärande – Senior branschexpertis och mentorskap inom kommersialisering
  • Testning – En global testmiljö inom Sodexo med möjlighet att nå människor i 64 länder
  • Skalbarhet – Ett globalt nätverk och en framtida marknad för sin innovation

Utvalda bolag som får möjlighet att testa och utveckla sina innovationer vintern 2020/2021:

Lunch.Co (Sverige)
Lunch.Co är en plattform och marknadsplats för företag där kollegor kan sälja och köpa sin hemlagade lunch till varandra. På så sätt får de möjlighet att upptäcka nya maträtter, träffas och bidra till en hållbar matupplevelse. https://www.lunch.co

Remente (Sverige)
Remente är en app för personlig utveckling som tagits fram med hjälp av ledande experter inom psykologi och mental träning. Genom övningar och ökad förståelse för hur hjärnan fungerar bidrar appen till ökat välmående och prestation. https://www.remente.com

Yepstr (Sverige)
Yepstr är en plattform och grogrund för Sveriges mest ambitiösa ungdomar med målsättningen att skapa 100 miljoner jobb för unga entreprenörer år 2030. https://www.yepstr.com

Glue (Finland)
Glue är en virtuell förlängning av din arbetsplats – en plats där utspridda och högpresterande team träffas för att lära, dela, planera och skapa. https://glue.work

Kamupak (Finland)
Kamupak är ett digitalt pantsystem för cirkulära förpackningar som hjälper individer och företag att återanvända förpackningar på ett enkelt och snabbt sätt. https://kamupak.fi

Staffers (Norge)
Staffers utvecklar en plattform som effektiviserar den interna bemanningen, öppnar karriärvägar och ökar samverkan inom en organisation. https://www.staffers.no/en/internal-network

Kontakt
Magnus Löfsjögård, programansvarig Sparx
Telefon: +46 8 5788 5966
E-post: magnus.lofsjogard@sodexo.com

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Med på bilden är:

Rad 5 från vänster:
Jacob Rudbäck, Yepstr
Aleksey Nikulin, Lunch.Co
André Erni, Sodexo
Chris Fung, Lunch.Co/Hungry Ventures

Rad 4 från vänster:
Peter Johannesen, Sodexo
Johanna Langer, Sodexo
Marie-Louise Dahl, Lunch.Co
Ali Muhammadi, Staffers

Rad 3 från vänster:
Niklas Forser, Remente
Matti Pouhakka, Glue
Elina Katila, Sodexo
Iida Miettinen, Kamupak

Rad 2 från vänster:
Magnus Löfsjögård, Sodexo
Henrik Järleskog, Sodexo
Peter Mellin, Sodexo

Rad 1 från vänster:
Pirita Pohjanne, Sodexo
David Brudö, Remente
Jonas Albertsson, Sodexo
David Lopez, Yepstr

 

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo