Sodexo AB antar tjänstebilsutmaningen vilket innebär att företaget från och med nu endast köper och leasar miljöbilar. Inom tre år kommer därmed samtliga tjänste- och förmånsbilar vara fossilfria. Tjänstebilsutmaningen är en del av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

I dagsläget har Sodexo AB närmare 90 tjänste- och förmånsbilar varav 34 procent redan är en miljöbil enligt tjänstebilsutmaningens definition. Den antagna utmaningen betyder att inom tre år kommer samtliga av företagets bilar vara en elbil, laddhybrid eller biogasbil.

”Det här är ett beslut som ligger inom ramen för vår hållbarhetsplan Better Tomorrow 2025. För att nå målet om en halvering av företagets klimatpåverkan till 2025 behöver vi ta både stora och små steg. Våra 90 bilar är en liten del i det stora men visar på ett gott exempel och att vi menar allvar med att vi ska fortsätta ligga i framkant i vår bransch när det gäller omställningen till det fossilfria”, säger Per Liljedahl, Chef Miljö och Kvalitet på Sodexo AB.

Sodexo fortsätter även att arbeta för att minska miljöpåverkan från företagets lastbilsflotta som omfattar både lätta och tunga lastbilar. Sedan 2016 drivs lastbilarna med Hydrerad Vegetabilisk Olja, HVO, som är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer och som i dagsläget är det mest hållbara alternativet för lastbilar.

”Vi utbildar våra chaufförer i hållbar körning och har en modern lastbilspark som gör att vi kan jobba hållbart på flera sätt. Vi har till exempel ett hjälpsystem som piper om man står på tomgång. Det har medfört att vi kunnat minska tomgångskörningen och därmed bränsleförbrukningen med sju procent”, säger Michael Hollsten som är Distributionschef på Sodexo AB.

Tjänstebilsutmaningen är ett initiativ från Fossilfritt Sverige som går ut på att företag och organisationer enbart köper eller leasar miljöbilar, det vill säga elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar. Sveriges mål är att utsläppen från inrikes transporter ska minskas med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Idag står företag och organisationer för 50 procent av alla nybilsköp i Sverige. 


Kontakt
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 765 02 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com 

Per Liljedahl, chef Miljö & Kvalitet
Telefon: +46 765 02 4055
E-post: per.liljedahl@sodexo.com 
 

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo