Norrköpings kommun har gett serviceleverantören Sodexo i uppdrag att sköta ett 80-tal av kommunens fastigheter och kringliggande utemiljöer. Samarbetet inleds den första november och har en möjlig avtalstid på åtta år inklusive optioner.

I uppdraget ingår bland annat gräsklippning, skötsel av rabatter och häckar. Sodexo ska också se till att fastigheternas värde behålls genom att rengöra tak, hängrännor och brunnar. Arbetet kommar att utföras med eldrivna verktyg för att värna om både miljö och arbetsmiljö. De eldrivna verktygen gör att medarbetarna slipper onödiga vibrationsskador och hantering av bränsle.

”Vi ser fram emot att samarbeta med en ny leverantör på ett antal av våra fastigheter. Vi uppskattar särskilt den omsorg som Sodexo visar för både människor och miljö. Norrköpings kommuns vilja är att arbetet ska utföras hållbart i alla avseenden”, säger Anneli Gehlin, avtalskontroller samhällsbyggnadskontoret på Norrköpings kommun.

Sodexo ska också sköta snö- och halkbekämpning så att miljön kring förskolor, äldreboenden och andra fastigheter är säkra, tillgängliga och framkomliga.

Sedan tidigare har Sodexo ett mångårigt samarbete med Region Östergötland där bland annat Vrinnevisjukhuset och sjukvårdens centrallager i Norrköping ingår.

”Vi är mycket glada över att få fortsätta växa i Östergötland. Vi har en stabil organisation med flera ben på plats sedan tidigare och ser fram emot att inleda samarbetet med Norrköpings kommun”, säger Carina Stenqvist, Affärsområdeschef Hard FM på Sodexo AB.

Kontakt

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo AB
Telefon: +46 765 02 5963
e-post: eva.kristensson@sodexo.com 
 
Carina Stenqvist, Affärsområdeschef Hard FM Sodexo AB
Telefon: +46 76 502 3670
E-post: carina.stenqvist@sodexo.com 

 

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder