Bild på Magnus”Det är en bra kultur och jag uppskattar mångfalden”

Magnus Holmegård har varit anställd hos oss i två omgångar. Han började som strategisk inköpare men efter fyra år bestämde han sig för att prova på jobbet som senior purchaser hos en annan arbetsgivare inom restaurangbranschen. Sedan hösten 2017 är han tillbaka hos oss igen. Här kan du läsa om hur han tyckte att det var att komma tillbaka och hur det är att arbeta som nordisk inköpschef för livsmedel.

Hur hamnade du på inköp?
Med min bakgrund som kock, restaurangchef och civilekonom var annonsen från Sodexo som klippt och skuren för mig. Jag hade tidigare varit osäker på vad jag ville göra i arbetslivet, men det var med den annonsen som jag, 38 år gammal, insåg vad jag ville göra i arbetslivet – köpa mat helt enkelt.

Vad var det som gjorde att du ville komma tillbaka till Sodexo?
Jag trivs på Sodexo och det som företaget står för. Det är en bra kultur och jag uppskattar mångfalden och att vi arbetar med jämställdhet. Jag gillar storbolag och det internationella. Eftersom jag är lite fyrkantig tycker jag även om långsiktiga planer, processer och struktur.

Hur känns det att vara tillbaka?
Det känns som att jag varit på semester! Större delen av personalen är kvar, likaså mappar och leverantörer. Mycket är sig likt och det var lätt att komma in i rollen.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Likheter och skillnader gentemot din tidigare arbetsplats?
Hos min tidigare arbetsgivare hade jag inte enbart matkategorier utan det var även kort-transaktioner, kök, byggavtal, golv och Shuffleboards för att nämna några. På Sodexo är jag enbart ansvarig för matkategorier. Det passar mig eftersom jag älskar mat och gärna går ner i detaljer i egenskaperna på produkter; som exempel, vilken sort och vid vilken fukt- och stärkelsehalt i den råa potatisen blir pommesen som bäst?

Det är även mycket mer kontakt med verksamheterna på Sodexo vilket gör att man behåller närheten till de som möter gästen. Det gör att vi kan göra vårt arbete bättre då vi får feedback från kollegorna som hanterar produkterna.

Vilka är utmaningarna att jobba med inköpsfrågor på ett så stort företag som Sodexo?
Det finns många policys och interna regelverk som måste följas; seafood policy, meat policy; poultry policy; code of conduct – med andra ord – se till att det vi köper lever upp till de krav Sodexo som koncern ställer, men även krav som våra kundkontrakt ställer på oss för vår leverans. Detta kan ibland göra det svårt att nå resultat om kraven är att vissa inköp skall ske lokalt, till exempel. Vi följer även upp våra leverantörer tillsammans med QHSE (kvalitetsavdelningen) och vårt Globala Inköp (Global Supply Management).

Hur samverkar du med andra inom Sodexo?
Det blir självklart mycket arbete tillsammans med Food Platform och jag pratar även med sälj när de svarar på anbud. Då är oftast frågor om vi kan nå upp till djurskyddskrav och andel ekologiskt i anbuden. Det är något som landar på inköps bord, att vi kan leva upp till kundkraven på artikelnivå och få fram leverantörförsäkran där det efterfrågas. Mycket styrs av regelverk på EU-nivå med vissa undantag för Sverige där regelverken är hårdare i vissa delar.

 

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder