Bild på Anna BurholmAnna Burholm - med nyfikenhet som drivkraft

Anna Burholm är chef för QHSE i Sverige och Danmark vilket omfattar arbete med kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö. Hon är civilingenjör i teknisk biologi, utbildad vid Umeå universitet. 

Vad jobbar du med dagligdags? 

QHSE är en expert- och stödfunktion men vi har också en kravställande funktion. Det finns både lagkrav och interna krav som ska följas. Jag jobbar med strategiska initiativ och hur de ska implementeras. Vi fem på avdelningen har alla olika expertkunskaper och besöker ofta våra kunduppdrag. Det kan handla om revisioner men också om att bistå med stöd och problemlösningar.  

Var det självklart att du skulle bli ingenjör? 

Jag hade svårt att bestämma mig och tyckte att det lät bra med en utbildning där man får lära sig lite om mycket, men det hade kunnat bli något helt annat också, till exempel juridik eller vetenskapsjournalistik. Intresset för miljöfrågor avgjorde till slut mitt val. 

Hur länge har du jobbat på Sodexo? 

Jag har jobbat här i två omgångar, augusti 2018 till augusti 2021 och i min nuvarande roll sedan april 2022. Jag är nyfiken och gillar att utmana mig själv. Efter mina tre första år på Sodexo började jag känna mig lite för bekväm, saker började gå på rutin. När ett annat företag hörde av sig och frågade om jag ville vara med och bygga upp en ny funktion lät det spännande men efter nio månader kom jag tillbaka till Sodexo. Jag saknade företagskulturen och kollegorna, och så erbjöds också en ny roll där jag måste lära mig nya saker. 

Hur har du utvecklats inom Sodexo? 

Att få till kommunikationen när alla inom målgruppen inte finns inom fyra väggar kräver ett annat tänk. Hela servicesektorn där mat och livsmedelssäkerhet är en del, är också ny. Jag har fått stor support från en tidigare chef som släppte fram mig och gav ansvar. Parallellt med min egen utveckling har också Sodexo utvecklats. Säkerhet, hälsa, miljö och klimat har blivit viktigare och viktigare, vilket förstås är positivt och nödvändigt.

Vilka utmaningar finns i din roll? 

Många känner sig dränkta av information och det är en utmaning att nå fram med rätt information till rätt person. Samma utmaning finns också åt andra hållet, att få återkoppling. Vi försöker vara öppna och lyhörda men det kan vara svårt ändå. Ibland behöver vi få till beteendeförändringar vilket inte görs enkelt. Hur får man en kock som jobbat utan skyddshandskar i flera år att vilja använda dem? Inte bara för att chefen säger det utan för att man vill skydda sig. 

Vad är det som gör att du trivs på Sodexo? 

Det finns en skön och öppen företagskultur. Jag har hjälpsamma och prestigelösa kollegor. Ingen är rädd för att fråga och alla svarar. Företaget är värderingsstyrt på riktigt, man jobbar med det man säger. Det var en positiv överraskning för mig när jag kom hit första gången och är en stor anledning till att jag jobbar här. Det är kul att få jobba med de viktigaste frågorna som finns. 

 

Läs även om vårt samarbete med rekryteringsföretaget CoGig för att få fler kvinnor intresserade av chefsjobb: 

 

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder