Dorin juni. 2023.jpg

Dorin Andrei gillar komplexa arbetsroller, människor och siffror

Dorin Andrei är platschef inom affärsområde Healthcare och ansvarar för drift av lokalvård, inre logistik och reception på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, och på ett 20-tal vårdcentraler i Östergötland. Till sin hjälp har han cirka 120 medarbetare.

Vad gör du dagligdags?

Jag leder teamet med målet att leverera tjänster som förbättrar patienternas och kundernas anställdas livskvalitet. Jag använder mig av ett situationsanpassat ledarskap och bygger teamkänsla utifrån våra värderingar laganda, serviceanda och utveckling. I mitt jobb ingår också att se till att vi når upp till affärsmässiga och ekonomiska mål. Jag har mycket kundkontakt och deltar i strategiska möten. 

Hur kommer det sig att du valde servicebranschen?

Jag är ingenjör med inriktning på management i grunden. Vid sidan om högskoleutbildningen jobbade jag extra inom restaurangbranschen. 

Hur länge har du jobbat på Sodexo? 

Jag började som gruppledare i april 2018. Efter en kort tid blev jag arbetsledare och sedan hösten 2022 är jag platschef. 

Hur har du utvecklats inom Sodexo? 

Jag var 28 år när jag började som gruppledare och hade drivit eget företag i städbranschen en tid. Min tidigare erfarenhet gjorde att jag avancerade ganska snabbt. Komplexiteten i tjänsterna och arbetet med medarbetarna har utvecklat mig som både ledare och människa. Jag har gått alla interna utbildningar och promotar gärna företaget och våra tjänster. Olika sidoprojekt som jag tagit på mig självmant har utvecklat både mig och verksamheten. Jag är lite som en spindel i nätet. 

Vilka utmaningar finns i din roll? 

Kontinuitetsplaneringen och att säkerställa att vår leverans håller avtalade krav. Vi har en bra och trevlig kund men det är ett krävande uppdrag. Det gäller att hitta personer med rätt kompetens och som passar att jobba i vårdmiljöer.

Rekrytering av medarbetare till inre logistik kan också vara en utmaning eftersom många tror att det handlar om lagerarbete där man ska flytta saker från A till B. Det är stor skillnad på att jobba på ett sjukhus. Där handlar arbetet om till exempel: Post- och sophantering, beställning av material, transporter av mat, patienter och sterila verktyg.

Vad är det som gör att du trivs på Sodexo? 

Jag gillar företagskulturen och har haft förmånen att ha en bra chef från början. Hon har trott på mig och låtit mig få chansen att utvecklas. Jag trivs med jobbet lokalt och att ingå i ett bra team. Vi gör ett samhällsviktigt jobb som ger syfte och mening och som förbättrar vardagen för andra.

 

Vill du veta mer om Sodexo eller bli en av oss?

Läs även om vårt samarbete med rekryteringsföretaget CoGig för att få fler kvinnor intresserade av chefsjobb: 

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder